YAZAR FİRDEVS TUNÇAY

foto

FİRDEVS TUNÇAY

İzmir’in ilçesi Ödemiş’te 1946 yılında doğdu. Ailesi nesiller boyu Rumeli asıllıdır. Rumeli’nde Kavala şehrinde yaşamış olan anne tarafı, 1924’te Mübadele nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştı. Mübadele dışı bırakılan Batı Trakya’nın İskeçe şehrinde yaşayan baba tarafı ise 1927’de, yaşamlarını sürdürebilmek için kaçarak anavatana gelmişti.

Çocukluk ve ilk gençlik yılları Ödemiş’te geçti. İzmir Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü 1965’te bitirdi. Denizli-Buldan, Aydın, Diyarbakır, Balıkesir ve İzmir’de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı.1992 yılında emekliye ayrılmasından sonra, öğrencilik yıllarından beri hiç ara vermediği okuma uğraşısına yazı yazmayı da ekledi.

 

“Cumhuriyet Dergi Eki”nde gezi yazıları çıktı. Karşıyaka Karşıyaka, İzmir İzmir, Yeniden İmece, Birlik dergilerinde, “Kadıngözü” adlı internet sitesinde deneme, makale, anı, öykü ve biyografi türünde yazıları yayımlandı. Halen yazmaya devam ediyor.

İzmir- Karşıyaka’da yaşayan Firdevs Tunçay, Lozan Mübadilleri Vakfı onur üyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı’nın Ege Bölgesi Temsilciliği kurucu üyesi ve Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İzmir Şubesi ( İWSA ) üyesidir.

Evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir.

FIRDEVS TUNCAY

She was born in Ödemiş county, near Izmir Turkey, in 1946. Her ancestors had lived in Rumelia  for many generations. Her mother’s family was settled in Kavala in Rumelia, until  the family was forced to immigrate to Turkey due to the 1924 population exchange between Greece and newborn Turkish Republic. Although her father’s hometown Xanti (İskeçe) of Western Trace, was exempted of population exchange turmoil, they escaped to the fatherland in order to survive.

Childhood and teenage years were spent in Ödemiş. She completed Faculty of Literature of Izmir Education Institute in 1965, and worked as a Turkish language and literature lecturer in various cities, namely Denizli-Buldan, Aydın, Diyarbakır, Balıkesir and İzmir. Soon after having been retired in 1992, she began to write essays, together with continuously pursued reading activities since her student years.

Her travel memoirs were first appeared in Turkish newspaper Cumhuriyet’s Sunday supplement. Ever since, her writings,essays, articles, stories, memoirs and biographies were published in various periodicals, like Karşıyaka Karşıyaka, İzmir İzmir, Yeniden İmece, Birlik, and on the web journal of “Kadıngözü”. She has been continuing to write.

Firdevs Tunçay, currently residing in Karşıyaka-Izmir, is an honorary member of the Foundation of Lausanne Treaty Emigrants, a founding member of the Representation of the Aegean Region of the Foundation of Lausanne Treaty Emigrants and a member of Izmir branch of International Women Solidarity Association (IWSA).

She is married, with two children and one grandson.